นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์ นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
 

กายภาพบำบัดน่ารู้

 

กายภาพบำบัดน่ารู้ ชุดที่ 1

กายภาพบำบัดน่ารู้ ชุดที่ 2

1.เด็กหิ้วกระเป๋าหนักอันตราย ... Download
2. การตรวจสันหลังคด ... Download
3. สันหลังคด ... Download
4. การตรวจสันหลังคด ... Download
5.วิธีแก้ไขสันหลังคด ... Download
6. สาเหตุการปวดหลัง ... Download
7. การรักษาการปวดหลังทางกายภาพบำบัด ... Download
8. โทษของท่าทางที่ไม่ดี ... Download
9. การตรวจท่าทางที่ดี ... Download
10. ท่ายืนที่ดี ... Download
11. ท่านั่งที่ดี ... Download
12. เก้าอี้ที่เหมาะสม ... Download
13. ที่นอนที่เหมาะสม ... Download
14. การเลือกหมอนที่ดี ... Download
15. ท่านอนหงายที่ดี ... Download
16. ท่านอนตะแครงที่ดี ... Download
17. ท่านอนคว่ำที่ดี ... Download
18. การลุกจากท่านอน ... Download
19. อันตรายจากการก้มยกของ ... Download
20. วิธียกของที่ถูกต้อง ... Download
21. ทำอย่างไรจะหายเมื่อย ... Download
22. กระดูกทับเส้น ... Download
23. การรักษากระดูกทับเส้นด้วยวิธีกายภาพบำบัด ... Download
24. ตกหมอน ... Download
25. ป้องกันคอตกหมอน ... Download
26. ทำอย่างไรไม่ให้ปวดคอ ... Download
27. บริหารกล้ามเนื้อคอ ... Download
28. ปวดไหล่แก้ไขได้ ... Download
29. บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ... Download
30.ไหล่ติดแข็ง ... Download
31.การรักษาไหล่ติดแข็ง ... Download
32.คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย

1. ไหล่หลุดจะหยุดได้อย่างไร ... Download
2. การช่วยเหลือผู้ป่วยไหล่หลุด ... Download
2. การตรวจสันหลังคด ... Download
3. การรักษาข้อไหล่หลุดทางกายภาพบำบัด ... Download
4. การลดความเจ็บปวดที่ข้อไหล่ ... Download
5. การรักษาข้อไหล่ติดแข็งทางกายภาพบำบัด ... Download
6. เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ... Download
7. การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขน ... Download
8. การป้องกันข้อไหล่หลุด ... Download
9. ปวดข้อ ... Download
10. สาเหตุการปวดข้อ ... Download
11. การรักษาปวดข้อระยะเฉียบพลัน ... Download
12. การรักษาปวดข้อทางกายภาพบำบัด ... Download
13. การออกกำลังในโรคปวดข้อ ... Download
14. ประโยชน์ของการออกกำลังในโรคปวดข้อ ... Download
15. การออกกำลังเพื่อการรักษา ... Download
16. การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ... Download
17. การออกกำลังเพื่อเพิ่มความทนทาน ... Download
18. การออกกำลังเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว ... Download
19. การออกกำลังเพื่อให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกัน ... Download
20. การออกกำลังเพื่อการผ่อนคลาย ... Download
21. เด็กสมองพิการ ... Download
22. การดูแลเด็กที่เป็นอัมพาตสมอง ... Download
23. อัมพาตของหน้า ... Download
24. วิธีรักษาอัมพาตของหน้า ... Download
25. ข้อปฏิบัติของผู้ป่วยอัมพาตของหน้า ... Download
26. กายภาพบำบัดภายหลังกระดูกหัก ... Download
27. การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก ... Download
28. การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก ... Download
29. การเตรียมหัดเดิน ... Download
30. อัมพาตครึ่งท่อน ... Download
31. การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน ... Download

 


 

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007