แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - sutthipong

หน้า: [1]
1
โรงพยาบาลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี รับสมัครนักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน :
- เงินเดือน 11230 บาท
- ค่าใบประกอบวิชาชีพ 1000 บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 1200 บาท
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในชุมชน 3000-5000 บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไป
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี (เพสชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีใบประกอบวิชาชีพแล้ว
- มีใจรักในงานชุมชน ขยัน อดทน
ฯลฯ
หลักฐานการสมัคร
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- ใบปริญญา/หรือใบรับรอง/ผลการเรียน- ใบประกอบวิชาชีพ
- รูป1นิ้ว 2 รูป
- ใบรับรองแพทย์)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 - 2 พฤษภาคม 2557 (สมัครด้วยตนเองที่งานบริหารงาน โรงพยาบาลทุ่งฝน)
ประกาศผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 พฤษภาคม 2557
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 7 พฤษภาคม 2557
เริ่มปฏิบัติงาน 12 พฤษภาคม 2557
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-4226-9051

หน้า: [1]