แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - ศิริรัตน์ กนกพารา

หน้า: [1]
1
อยากทราบ Code ICD-10 ที่เกี่ยวข้องกับงานกายภาพบำบัดค่ะ จะหาข้อมูลได้จากที่ไหนได้บ้างคะ

2
เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ ค่าธรรมเนียมแต่ละกิจกรรมแพงมาก แต่ไม่เหมาะสมกับหน่วยคะแนนที่ได้รับเลย อยากให้สภาเข้ามาตอบหรือชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะ

เช่น กิจกรรมชนิดที่ ๑๗
ชื่อไทย การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและสุขภาพ        ชื่ออังกฤษ Physical Therapy and Health Knowledge Transfer
คำจากัดความของกิจกรรมชนิดที่ ๑๗
เป็นกิจกรรมเฉพาะบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่ม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพกายภาพบาบัดและสุขภาพแก่บุคลากรสุขภาพและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ
น้าหนักหน่วยคะแนน
ผู้ถ่ายทอดความรู้ ชั่วโมงละหนึ่งหน่วยคะแนน
เงื่อนไขการกำหนดหน่วยคะแนน
๑. เรื่องละไม่เกินสี่หน่วยคะแนน
๒. การพิจารณาจะพิจารณาประเด็นหลักของเนื้อหาองค์ความรู้ที่ถ่ายทอด
๓. การถ่ายทอดความรู้จานวนหนึ่งเรื่อง สามารถขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนนเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น

ซึ่งค่าธรรมเนียมการขอหน่วยคะแนนเรื่องละ 500 บาท แต่ได้มาเพียงชั่วโมงละ 1 คะแนน โดยส่วนตัวเห็นว่าแพงมากค่ะ

อยากขอให้สภาช่วยพิจารณาหาช่องทางในการเพิ่มหน่วยคะแนนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมากกว่านี้ เทียบกับค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายในแต่ละครั้งด้วยค่ะ

3
อยากสอบถามเพิ่มค่ะ คือว่า นักกายภาพบำบัดทุกท่านที่ก่อนหน้านี้เคยได้ใบประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ (แบบเก่าที่ไม่ได้สอบ) ทุกท่านจะต้องเริ่มต่ออายุในปี 2556 นี้ใช่ไหมคะ แสดงว่า นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป ทุกๆ 5 ปี จะต้องต่อใบวิชาชีพใช่ไหมคะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ แบบว่ายังไม่ค่อยทราบข่าวคราวเลยค่ะ (ทำงานที่เชียงใหม่ค่ะ)

หน้า: [1]