นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัดในการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ในวันศุกร์ที่ 15- วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคมนี้

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “Upper Limb Training For Stroke”

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม,วันพฤหัสบดีที่ ๑ และวันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ห้องประชุมบุรพรัตน์ ชั้น ๓ อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................รายละเอียดการสมัครคัดเลือกเข้าฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิค Vojta สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1”

โดยความร่วมมือระหว่าง  • กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข • ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเทคนิค Vojta สำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1 (หลักสูตร A,B,C และ D)
เริ่มศึกษา หลักสูตร A  วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 09.00-16.00 น.) ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2554
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  หมดเขต วันที่  20  มิถุนายน 2554

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

โครงการอบรมผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

วันที่ 4-5 สิงหาคม 54 ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวง ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทครับ สามารถติดต่อได้ที่ อ.สุจิตรา 0813790647

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดโครงการ "กายภาพบำบัดกับอายุรกรรมแนวใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต" ระหว่างวันที่ 21-22 กค.54
ณ ห้องประชุม 89 พรรษา สมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าลงทะเบียน 1800 บาท

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
..........................................................................................................................................................................

การประยุกต์ธาราบำบัดทางคลินิกและการฝึกเดินในเด็กสมองพิการ
กลุ่มเป้าหมาย นักกายภาพบำบัด จำนวน 40 ท่าน
จัดในวันที่ 1 9 -21 ก.ค. 54 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

มีค่าลงทะเบียน ท่านละ 2000 บาท เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา
สอบถามรายละเอียดและขอโครงการได้ โดยส่งที่อยู่มาที่ ngamphun@hotmail.com
แจ้ง ผลคะแนนการอบรม 15.5 PTCEU ค่ะ ส่วนที่พัก มีราคา 1200 และ 900 ทั้งเดี่ยวและคู่ที่ปางสวนแก้ว

รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแก้ไขและแจ้งรายละเอียดส่วนของโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว เบอร์โทรผู้จัดการฝ่ายขายสำหรับจองห้องพักผิด
เปลี่ยนเป็น 087-1725926

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007