นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัด


สถานพยาบาล 
วันเริ่มต้นการรับรอง 
วันสิ้นสุดการรับรอง 
กล้วยน้ำไท 2 9-ธ.ค.-58 8-ธ.ค.-61
เขื่องใน 7-ต.ค.-59 6-ต.ค.-62
โคกเจริญ 8-ธ.ค.-59 7-ธ.ค.-62
โคกสำโรง 8-มี.ค.-59 7-มี.ค.-62
เซกา จังหวัดบึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ชลบุรี 5-ต.ค.-60 4-ต.ค.-63
ชัยบาดาล 8-มี.ค.-59 7-มี.ค.-62
ชัยภูมิ 13-พ.ค.-59 12-พ.ค.-62
โซ่พิสัย 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
ตาคลี 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
ท่าวุ้ง 8-มี.ค.-59 7-มี.ค.-62
ท่าหลวง 9-ธ.ค.-58 8-ธ.ค.-61
นราธิวาสราชนครินทร์ 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
บ้านหมี่ 8-มี.ค.-59 7-มี.ค.-62
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล 7-ต.ค.-59 6-ต.ค.-62
บึงกาฬ 5-ต.ค.-60 4-ต.ค.-63
บึงโขงหลง 8-ธ.ค.-59 7-ธ.ค.-62
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
ปทุมราชวงศา 17-มิ.ย.-59 16-มิ.ย.-62
ปากคาด 21-ก.พ.-60 20-ก.พ.-63
พรเจริญ 8-ธ.ค.-59 7-ธ.ค.-62
พระนารายณ์มหาราช 16-พ.ค.-60 15-พ.ค.-63
พัฒนานิคม 9-ธ.ค.-58 8-ธ.ค.-61
พิมาย 8-ธ.ค.-59 7-ธ.ค.-62
พุทธชินราช 13-พ.ค.-59 12-พ.ค.-62
ยโสธร 8-ธ.ค.-59 7-ธ.ค.-62
วังน้ำเขียว 26-ก.พ.-58 25-ก.พ.-61
ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 18-ส.ค.-60 17-ส.ค.-63
สมุทรปราการ 7-ต.ค.-59 6-ต.ค.-62
สรรพสิทธิประสงค์ 14-ต.ค.-58  13-ต.ค.-61
สำโรงทาบ 10-ส.ค.-59 9-ส.ค.-62
หนองบัวลำภู 5-ต.ค.-60 4-ต.ค.-63
อำนาจเจริญ 17-มิ.ย.-59 16-มิ.ย.-62
จำนวนผู้อ่าน 4455 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007