นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบำบัด “Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients”

     ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ "หน่วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 22.5 คะแนน" สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 พ.ย. หรือจนกว่าจะเต็ม


จำนวนผู้อ่าน 406 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007