นายกสภากายภาพบำบัด
กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด

 

สาขากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
ศูนย์ทดสอบออนไลน์
สมาคมกายภาพบำบัด
สภาวิชาชีพ
แพทยสภา
ทันตแพทยสภา
สภาเภสัชกรรม
สภาการพยาบาล
สภาเทคนิคการแพทย์
สภากายภาพบำบัด
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ
สาขาเภสัชศาสตร์
สาขาพยาบาลศาสตร์
สาขาทันตแพทย์
สาขาเทคนิคการแพทย์

Stáhněte si Adobe Acrobat Reader zdarma !
 
 
ประกาศ ! คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Balance assessment and training
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  Balance
assessment and training 

 นำโดย รศ.ดร.กภ. วิมลวรรณ เหียงแก้ว และคณาจารย์ คณะกายกาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่  Click>>> http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/balance


​สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพรรัตน์ ผ่องเคหา
โทร. 02-441-5450 ต่อ 20216 email: Phornrat.pho@mahidol.ac.th​ ​จำนวนผู้อ่าน 487 ครั้ง
Files attach

 

  © Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007