โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1509
Pain without Gain: Teacher’ perspectives in online learning
26 เม.ย. 64
ถึง
26 เม.ย. 64
1.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
2.
1405
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน
24 เม.ย. 64
ถึง
25 เม.ย. 64
12.5
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3.
1427
Rehabilitation following Arthroscopic Surgery (online)
20 เม.ย. 64
ถึง
20 เม.ย. 64
3.5
ลงคะแนน
ฝ่ายกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
4.
1508
Engaged or Lost: students’ perspectives in online learning
19 เม.ย. 64
ถึง
19 เม.ย. 64
1.5
ลงคะแนน
สถาบันอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
5.
1475
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 1
10 เม.ย. 64
ถึง
16 พ.ค. 64
5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
6.
1449
Advanced technologies for Physical therapists
7 เม.ย. 64
ถึง
9 เม.ย. 64
11.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
7.
1442
Intensive Couse Musculoskeletal Ultrasound Imaging II (online)
1 เม.ย. 64
ถึง
30 เม.ย. 64
9.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312