Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

Demo Register

Launch Now!

ขึ้นทะเบียนใหม่

ต่อทะเบียน

Launch Now!

www.cpte.or.th/prg

 
 
 
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด 26/07/2012
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ! รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2558 13/05/2015
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ ! เกณฑ์รับรองหลักสูตร-สถาบันการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด 09/04/2015
อ่านรายละเอียดที่นี่
ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2558 16/03/2015
โปรด..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ ! ผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่1/2558 12/02/2015
คลิกโปรแกรมค้นหาผู้มีสิทธิ์และโปรดอ่านรายละเอียดแนบท้ายประกาศด้วยค่ะ
วิธีการสมัครสอบออนไลน์ และกติกาการสอบ 22/12/2014
โปรด!อ่านรายละเอียด ผู้สมัครสอบครั้งแรก สำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบแล้วกรุณาตรวจสอบรหัสประจำตัวจากเอกสารแนบด้วยครับ
50ปี กายภาพบำบัด มหิดล 11/11/2014
ขอเชิญศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหิดลและ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดประจำปี2558 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไวต์ กรุงเทพ
KMเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 18/10/2014
The Physical Technology Professional Alliance against Tobacco E-book เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ประกาศข่าวรับสมัครงาน 07/10/2012
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 4 06/05/2015
ก้าวสู่ปีที่ 10 กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์\" วันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ดังรายละเอียดแนบ
     
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007