Untitled Document
Untitled Document

นายกสภากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กานดา ชัยภิญโญ
นายกสภากายภาพบำบัด

 
Visitor

Press release

www.cpte.or.th/prg

 
 
 
ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 1/2558 19/12/2014
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2557 18/12/2014
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมคำชี้แจงผู้ขึ้นทะเบียนฯ3-57 และสามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบผลการสอบที่เป็นbannerด้านซ้ายมือ
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2557 13/11/2014
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
การต่ออายุและอายุใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 08/10/2014
สภาฯได้ออกข้อบังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด(ใบอนุญาตหมดอายุ6ตุลาคม2556) ที่ไม่ได้ยื่นขอต่ออายุตามระยะเวลาที่สภากำหนดไว้ให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ ! การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัด ครั้งที่ 3/2557 23/09/2014
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
อบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 08/12/2014
สภากายภาพบำบัดจัดโครงการอบรมกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมทีเค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพฯ รับนักกายภาพบำบัด จำนวน 50 ท่าน (ลงทะเบียนด่วนรับจำนวนจำกัด)
50ปี กายภาพบำบัด มหิดล 11/11/2014
ขอเชิญศิษย์เก่ากายภาพบำบัด มหิดลและ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดประจำปี2558 20-22 พฤษภาคม 2558 ณ.โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไวต์ กรุงเทพ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ MAESTherapy Course" 31/10/2014
จัดโดย: คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ‎ `Part1 :2-13 Feb 2015 `Part2 :23Mar-3April 2015
KMเครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 18/10/2014
The Physical Technology Professional Alliance against Tobacco E-book เครือข่ายกายภาพบำบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
ประกาศข่าวรับสมัครงาน 07/10/2012
อ่านรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม
     
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการอบแผ่นร้อนแก่ผู้ป่วย
การรักษาอัมพาตครึ่งท่อน
การป้องกันเข่าติดในผู้ป่วยกระดูกขาหัก
บริหารไหล่ไม่ให้ปวด ...
อันตรายจากการก้มยกของ ...

 

 

 

 
© Copyright Physical Therapy Council, Thailand. All rights reserved. 1998 - 2007