สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ช่องทางการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

คู่มืออการต่ออายุ ฉบับ PDF File >>> คลิก

คู่มือการต่ออายุ Video >>> คลิก

Cinque Terre


  File Attach

โพสโดย admin วันที่ 2022-04-07 09:22:07    เปิดดู 7865 ครั้ง