โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1538
How to approach in cognitive decline patient Part 4 (Zoom application)
29 พ.ย. 64
ถึง
29 พ.ย. 64
2
ส่งคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2.
1584
Ultrasound Imaging in knee & Ankle (zoom+online)
28 พ.ย. 64
ถึง
15 ธ.ค. 64
15
ลงคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
3.
1552
Physical Therapy : Evidence based practice on the breastfeeding (zoom meeting)
27 พ.ย. 64
ถึง
27 พ.ย. 64
3
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.
1576
การพัฒนานักกายภาพบำบัดในเครือข่ายสุขภาพเขต2และ3 : Authentic Leadership for Senior Physical Therapist (Level 2) (zoom meeting))
24 พ.ย. 64
ถึง
25 พ.ย. 64
12
ลงคะแนน
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
5.
1574
How to manage acute COVID-19 patients: role of CHEST physical therapy (zoom meeting)
23 พ.ย. 64
ถึง
24 พ.ย. 64
8
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6.
1310
การรักษากายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท (Stroke Rehabilitation)
22 พ.ย. 64
ถึง
24 พ.ย. 64
15
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
7.
1573
Mechanical Ventilator and Lab Investigation for Physical Therapy ( zoom meeting)
21 พ.ย. 64
ถึง
21 พ.ย. 64
6
ลงคะแนน
เอส เอ็น คลินิกกายภาพบำบัด(สมทบ)
8.
1550
Introduction to Vestibular Rehabilitation -BPPV Management (zoom meeting)
20 พ.ย. 64
ถึง
20 พ.ย. 64
3
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
9.
1551
การกระตุ้นไฟฟฟ้าบำบัดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (NMES) (zoom meeting)
20 พ.ย. 64
ถึง
20 พ.ย. 64
3
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
10.
1556
Physical therapy: integrated approaches for prevention and treatment of early OA knee (zoom webinar)
20 พ.ย. 64
ถึง
21 พ.ย. 64
12
ลงคะแนน
กันยากายภาพบำบัดคลินิก จำกัด (สมทบ)
11.
1583
Ultrasound Imaging shoulder & Elbow (zoom+online)
20 พ.ย. 64
ถึง
15 ธ.ค. 64
15
ลงคะแนน
สหคลินิก ภาวนาปัญญาวิสุทธิ์
12.
1562
Rehabilitation and Early mobilization (Zoom application)
19 พ.ย. 64
ถึง
19 พ.ย. 64
2
อนุมัติแผน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
13.
1594
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 2
16 พ.ย. 64
ถึง
23 พ.ย. 64
5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
14.
1441
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน ครั้งที่ 3
15 พ.ย. 64
ถึง
16 พ.ย. 64
12.5
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
15.
1537
How to approach in cognitive decline patient Part 3 (Zoom application)
15 พ.ย. 64
ถึง
15 พ.ย. 64
2
ส่งคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
16.
1593
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 1
15 พ.ย. 64
ถึง
22 พ.ย. 64
5
ลงคะแนน
สภากายภาพบำบัด
17.
1440
กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน ครั้งที่ 2
13 พ.ย. 64
ถึง
14 พ.ย. 64
12.5
ลงคะแนน
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18.
1549
PT management for knee pain and function enhancement (zoom meeting)
13 พ.ย. 64
ถึง
13 พ.ย. 64
3
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
19.
1563
Respiratory Physiotherapy for Acute COVID-19 : Pathophysiological Based Management (zoom meeting)
11 พ.ย. 64
ถึง
12 พ.ย. 64
10.5
ลงคะแนน
คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
20.
1575
Physical therapy techniques to unblocked the milk ducts (zoom meeting)
8 พ.ย. 64
ถึง
8 พ.ย. 64
6
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
21.
1557
Functional approach in spinal disorders and core problems (onsite/online)
6 พ.ย. 64
ถึง
7 พ.ย. 64
12
ลงคะแนน
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
22.
1548
Postural control assessment and training in stroke (zoom meeting)
6 พ.ย. 64
ถึง
6 พ.ย. 64
3
ลงคะแนน
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
23.
1485
The 6th Siriraj Stroke Conference “Stroke Care: Now and Next
5 พ.ย. 64
ถึง
7 พ.ย. 64
20
ลงคะแนน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช[สมทบ]
24.
1536
How to approach in cognitive decline patient Part 2 (Zoom application)
1 พ.ย. 64
ถึง
1 พ.ย. 64
2
ส่งคะแนน
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312