โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภากายภาพบำบัด

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2564

 

*ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้องไม่เกิน 30 คะแนน*
ลำดับ
รหัส
ชื่อโครงการ
วันที่จัด
คะแนน
ผู้จัด
1.
1540
How to approach in cognitive decline patient Part 6 (Zoom application)
22 ธ.ค. 64
ถึง
22 ธ.ค. 64
2
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2.
1570
Therapeutic taping approach in musculoskeletal and sport condition
ไปยัง Link ต้นสังกัด
18 ธ.ค. 64
ถึง
19 ธ.ค. 64
11
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์
3.
1539
How to approach in cognitive decline patient Part 5 (Zoom application)
8 ธ.ค. 64
ถึง
8 ธ.ค. 64
2
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

JSP Page

 


สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.083-859-2312