สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2563 *****ติดต่อฝ่ายจัดสอบ***** โทร. 02-580-5748

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่2-2563.pdf
ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ2-2563.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ2_2563.pdf
โพสโดย busaba วันที่ 2020-08-14 13:34:55    เปิดดู 3762 ครั้ง