สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567


  File Attach

คำสั่ง 1.67 แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบำบัดเขต 8.pdf
คำสั่ง 2.67 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่ 1.67 (เพิ่มเติม).pdf
คำสั่ง 3.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อสอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1.67.pdf
คำสั่ง 4.67 แต่งตั้งค อกก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์.pdf
คำสั่ง 7.67 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบทบาทหน้าทีในการใช้ยาของนักกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 8.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู็ป่วยไว้ค้างคืน.pdf
คำสั่ง 9.67 แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายพี่เลี้ยง (กกส.) ฉบับที่2.pdf
คำสั่ง 10.67 แต่งตั้งคณะอำนวยการสอบ กรรมการคุมสอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ดูระบบคอมพิวเตอร์1.pdf
คำสั่ง 11.67 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช.pdf
คำสั่ง 13.67 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่.pdf
คำสั่ง 14.67 ยกเลิกและแต่งตั้ง อกก.ส่งเสริมสมรรถนะเพื่อความก้าวหน้าฯ.pdf
คำสั่ง 15.67 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับรองมาตรฐาน รพ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี.pdf
คำสั่ง 16.67 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน.pdf
คำสั่ง 17.67 ยกเลิกและแต่งตั้ง อกก.อำนวยการตรวจรับรองปริญญาวิชาชีพกายภาพบำบัด.pdf
คำสั่ง 18.67 ยกเลิกและแต่งตั้ง อกก.ตรวจรับรองปริญญาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ.pdf
คำสั่ง 19.67 แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับที่ 2).pdf
คำสั่ง 20.67 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดทางไกลและคลินิกออนไลน์.pdf
คำสั่ง 21.67 แต่งตั้งคณะทำงานประสานความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน).pdf
คำสั่ง 22.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการกายภาพบำบัดด้านเสริมความงาม.pdf
คำสั่ง 23.67 แต่งตั้ง อกก.ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์.pdf
คำสั่ง 24.67 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อสอบฯ ครั้งที่ 2-4.67.pdf
คำสั่ง 25.67 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกข้อสอบฯ ครั้งที่ 2-4.67.pdf
คำสั่ง 26.67 แต่งตั้ง อกก.ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.เชียงใหม่.pdf
คำสั่ง 27.67 แต่งตั้ง อกก.ประเมินสถาบันและหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.มหิดล .pdf
โพสโดย admin วันที่ 2024-01-12 17:46:13    เปิดดู 1594 ครั้ง