สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2563

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่4-2563.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ4_2563.pdf
รายละเอียดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ4-2563.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2020-12-07 20:38:25    เปิดดู 2386 ครั้ง