สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 1/2564

---รายละเอียดตามเอกสารแนบ---


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่1-2564.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ1_2564.pdf
รายละเอียดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ1-2564.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-04-22 23:27:54    เปิดดู 2775 ครั้ง