สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 4/2564

-รายละเอียดตามเอกสารแนบ-

ติดต่อสอบถาม โทร. 02-580-5748


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่4-2564(20-21พฤศจิกายน2564).pdf
new-รายละเอียดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯครั้งที่4-2564.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบ4_2564.pdf
โพสโดย admin วันที่ 2021-12-05 12:48:33    เปิดดู 2620 ครั้ง