สภากายภาพบำบัด


กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

การเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ. 2566-2569

ลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ สภากายภาพบำบัด

---รายละเอียดตามเอกสารแนบ---


  File Attach

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง66-69.pdf
ประกาศกำหนดการและใบสมัครเลือกตั้ง 66-69.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์เลือกตั้ง 66-69.pdf
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาฯ 66-69.pdf
ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาฯ66-69.doc
โพสโดย admin วันที่ 2022-09-12 10:12:23    เปิดดู 2138 ครั้ง