สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

ประกาศ! ผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 3/2565


  File Attach

final-ประกาศผลสอบความรู้ฯครั้งที่3-2565.pdf
แบบฟอร์มหนังสือขอทราบผลคะแนนสอบครั้งที่3-2565.pdf
รายละเอียดขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯครั้งที่3-2565.pdf
โพสโดย Thanaporn วันที่ 2022-09-29 13:46:43    เปิดดู 2787 ครั้ง