สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

การเลือกตั้งกรรมการสภากายภาพบำบัดวาระปี พ.ศ. 2566 – 2569 โดยวิธีการเลือกตั้งและลงคะแนนด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ e-voting)

Link สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งhttps://bit.ly/3Bo7lSw

Link สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งhttps://bit.ly/3PkNb1B

Cinque Terre


  File Attach

ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งกรรมสภากายภาพบำบัด(E-Voting).pdf
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมสภากายภาพบำบัด(E-Voting).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2022-12-14 13:36:08    เปิดดู 5903 ครั้ง