ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 โครงการจัดอบรมที่ได้รับอนุมัติจาก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 


 E-learning


ดูหลักสูตร [ที่ต้องชำระเงินก่อนเรียน] ทั้งหมด

#รหัส #ชื่อหลักสูตร #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา #สมัครแล้ว/รับ
301-0012 แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด: ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 3.00 10-05-64 09:00 น. 11-05-64 16:00 น. 100 0 / 450
301-0010 การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 1 5.00 10-04-64 09:00 น. 16-05-64 16:00 น. 500 ไม่จำกัด


ดูหลักสูตร [เรียนฟรี] ทั้งหมด

#รหัส #ชื่อหลักสูตร #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา

 

JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000