ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 


 E-learning


***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเลือกหลักสูตร***

#ชื่อหลักสูตร / เอกสารโครงการ #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา #สมัครแล้ว/รับ
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจความก้าวหน้าในวิชาชีพของนักกายภาพบำบัด  [ 1 ] 3.25 02-05-67
09:00 น.
31-05-67
16:00 น.
500 500 / 500
-OPEN-
สัมมนาทางวิชาการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2567  [ 1 ] 7.50 01-05-67
09:00 น.
31-05-67
16:00 น.
500 500 / 500
-OPEN-
การประชุมวิชาการสภากายภาพบำบัด 2567 (ในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภากายภาพบำบัด)  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ] พิจารณา 25-02-67 30-09-67 3,000 ***
-OPEN-
การประชุมวิชาการประจำปี 2566 PTQA National Forum ครั้งที่ 2 "ผลลัพธ์ทางคลินิกและตัวชี้วัดรายโรคของการให้บริการทางกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพ"  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]  [ 5 ]  [ 6 ] 11.75 01-06-66
09:00 น.
30-06-66
16:00 น.
1,000 -CLOSE-
โครงการอบรม เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ..ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 3 5.00 21-10-65
09:00 น.
15-11-65
16:00 น.
500 -CLOSE-
โครงการอบรมผ่านระบบ Zoom เรื่อง เสวนาจรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด 5.00 16-05-65
09:00 น.
16-07-65
16:00 น.
500 -CLOSE-
โครงการอบรมผ่านสื่อทางไกล เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพ...ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด ประจำปี 2565 รอบที่ 1 (Zoom meeting)  [ 1 ]  [ 2 ]  [ 3 ]
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
5.00 07-03-65
09:00 น.
14-03-65
16:00 น.
500 -CLOSE-
จรรยาบรรณวิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด  [ 1 ] 10.00 15-01-65
09:00 น.
25-03-65
16:00 น.
500 -CLOSE-
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 2  [ 1 ]  [ 2 ]
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
5.00 09-11-64
09:00 น.
16-11-64
21:00 น.
500 -CLOSE-
โครงการอบรมจรรยาบรรณ วิชาชีพ....ภูมิคุ้มกันสำหรับนักกายภาพบำบัด รอบที่ 1  [ 1 ]  [ 2 ]
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
5.00 09-11-64
09:00 น.
15-11-64
21:00 น.
500 -CLOSE-
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 2  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 27-09-64
09:00 น.
28-09-64
16:00 น.
500 -CLOSE-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด (รอบที่ 2): ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 3.00 13-05-64
09:00 น.
15-05-64
16:00 น.
100 -CLOSE-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกายภาพบำบัด: ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19
เฉพาะผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน
3.00 10-05-64
09:00 น.
11-05-64
16:00 น.
100 -CLOSE-
การส่งเสริมการเลิกบริโภคยาสูบสำหรับนักกายภาพบำบัด รุ่น 1  [ 1 ]  [ 2 ] 5.00 10-04-64
09:00 น.
12-05-64
16:00 น.
500 -CLOSE-


***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเลือกหลักสูตร***

#ชื่อหลักสูตร #คะแนน #เปิดลงทะเบียน #ปิดลงทะเบียน #ราคา

 

JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000