ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสภากายภาพบำบัด (E-learning)
       Center of Physical Therapy Continuing Education

 เข้าสู่ระบบ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ (E-learning)

เข้าสู่ระบบ
รหัสประจำตัวประชาชน :
เลขใบอนุญาต ก. :

ไฟล์เอกสารโครงการ

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน  ดูรายชื่อ
เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 26 คน  ดูรายชื่อ
เปิดรับจำนวน 150 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน  ดูรายชื่อ
เปิดรับจำนวน 250 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน  ดูรายชื่อ
เปิดรับจำนวน 60 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 12 คน  ดูรายชื่อ
เปิดรับจำนวน 60 คน / ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน  ดูรายชื่อ
JSP Page

สภากายภาพบำบัด ตั้งอยู่ที่ 88/19 หมู่ 4 ชั้น 7 อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000