สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
 Menu 1.ประวัติสภาฯ 2.คณะกรรมการ/ที่ปรึกษา 3.โครงสร้างองค์กร 4.วิสัยทัศน์/พันธกิจ 5.พ.ร.บ./กฎหมาย 6.ประกาศผลสอบ 7.เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 8.การรับรองปริญญา 9.เครือข่ายกายภาพบำบัด 10.สำนักงานตรวจรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด 11.สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 12.: แหล่งการเรียนรู้ :. 13.: HA Forum :. 14.แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ 15.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2563 16.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2564 17.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2565 18.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2566 19.คำสั่งสภากายภาพบำบัด 2567 20.Link ที่เกี่ยวข้อง 21.PT Association 22.แบบฟอร์มการร้องเรียนและการขอคำปรึกษา 23.E-learning ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 24.FAQ การต่ออายุใบอนุญาตฯ 25.ราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

Line Official สภากายภาพบำบัด
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
เขื่องใน อุบลราชธานี 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 00-0.0.-00 00-0.0.-00
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
พิมาย นครราชสีมา 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15-ส.ค.-66 14-ส.ค.-69
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 08-ต.ค.-64 07-ต.ค.-67
รพ.เฉพาะประเภทผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร 16-พ.ค.-66 15-พ.ค.-69
ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ลำปาง ลำปาง 17-ต.ค.-66 16-ต.ค.-69
ลำพูน ลำพูน 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 28-ก.พ.-66 27-ก.พ.-69
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
สีคิ้ว นครราชสีมา 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
สระบุรี สระบุรี 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สุโขทัย สุโขทัย 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สกลนคร สกลนคร 17-ต.ค.-66 16-ต.ค.-69
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
สวนผึ้ง ราชบุรี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
หนองม่วง ลพบุรี 18-ก.พ.-64 17-ก.พ.-67
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 15-ส.ค.-66 14-ส.ค.-69
หาดใหญ่ สงขลา 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
โคกเจริญ ลพบุรี 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68


  File Attach

โพสโดย busaba วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 17100 ครั้ง