สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานบริการกายภาพบำบัด


สภากายภาพบำบัดสถานพยาบาล  จังหวัด วันเริ่มต้นการรับรอง  วันสิ้นสุดการรับรอง 
เขื่องใน อุบลราชธานี 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
ค่ายกาวิละ เชียงใหม่ 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
ชัยบาดาล ลพบุรี 21-ก.พ.-67 20-ก.พ.-70
ชัยภูมิ ชัยภูมิ 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
ตากสิน กรุงเทพมหานคร 19-ธ.ค.-66 18-ธ.ค.-69
นราธิวาสราชนครินทร์ นราธิวาส 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
บำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
พระนารายณ์มหาราช ลพบุรี 20-มี.ค.-67 19-มี.ค.-70
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
พิมาย นครราชสีมา 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 15-ส.ค.-66 14-ส.ค.-69
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 08-ต.ค.-64 07-ต.ค.-67
มหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24-เม.ย.-67 23-เม.ย.-70
รพ.เฉพาะประเภทผู้สูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮมขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร 16-พ.ค.-66 15-พ.ค.-69
ราชวิถี กรุงเทพมหานคร 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
ลำปาง ลำปาง 17-ต.ค.-66 16-ต.ค.-69
ลำพูน ลำพูน 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
วชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร 20-มี.ค.-67 19-มี.ค.-70
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ แผนกกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นครนายก 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 28-ก.พ.-66 27-ก.พ.-69
ศูนย์กายภาพบำบัด (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 27-พ.ค.-65 26-พ.ค.-68
สีคิ้ว นครราชสีมา 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
สระบุรี สระบุรี 28-พ.ย.-66 27-พ.ย.-69
สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย 26-ก.ย.-66 25-ก.ย.-69
สมุทรปราการ สมุทรปราการ 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สุโขทัย สุโขทัย 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68
สุไหงโก-ลก นราธิวาส 26-ก.ย.-66 25-ก.ย.-69
สกลนคร สกลนคร 17-ต.ค.-66 16-ต.ค.-69
สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
สวนผึ้ง ราชบุรี 29-พ.ย.-65 28-พ.ย.-68
หน่วยกายภาพบำบัดและธาราบำบัด ศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 24-มี.ค.-66 23-มี.ค.-69
หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 22-ส.ค.-65 21-ส.ค.-68
หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 15-ส.ค.-66 14-ส.ค.-69
หาดใหญ่ สงขลา 09-ก.ค.-64 08-ก.ค.-67
โคกเจริญ ลพบุรี 23-ธ.ค.-65 22-ธ.ค.-68


  File Attach

โพสโดย busaba วันที่ 2015-02-24 00:00:00    เปิดดู 18117 ครั้ง