สภากายภาพบำบัด


ศ.ดร.กภ.ประวิตร เจนวรรธนะกุล
นายกสภากายภาพบำบัด
วาระปี พ.ศ. 2566-2569
   ประกาศจากทางสภากายภาพบำบัด

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre

Cinque Terre


  File Attach

1. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 59 -13 สถาบัน (8 เมย 59).pdf
2. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 มคต บูรพา มข (28 มีค 60).pdf
3. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 60 (ฉ.2) ม.พะเยา (1 มิย 60).pdf
4. ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 61 (ฉ.1) (16 มีค 61).pdf
คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับปรับปรุง 2561).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.1) มศว. มช. พะเยา (22 สค 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.2) มน. มหฉ. วลัยลักษณ์ มข. (27 กย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.3) มหิดล+สงขลา (15 พย 62).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 62 (ฉ.4) ซล+รังสิต+มฟล+จุฬา (17 ธค 62).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.1) มหฉ.+มฟล. (3 กพ 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.2) มธ. (2 มีค 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.3) มธ. (24 กค 63).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.4) ม.วลัยลักษณ์.pdf
5 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 63 (ฉ.5) ซล. มน. ม.รังสิต (30 พย 63).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.1) มคต+ว.นครราชสีมา (5มค64).pdf
2 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.2) บูรพา (28 กย 64).pdf
3 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 64 (ฉ.3) มข+มพ (19 พย 64).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.1) มคต. (21 มค 65).pdf
ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.2) ว.นครราชสีมา (1 มิย 65).pdf
3 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 65 (ฉ.3) ม.จุฬาฯ (23 ธค 65).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 66 (ฉ.1) วิทยาลัยราชสีมา (26 เมย 66).pdf
Final คู่มือหลักเกณฑ์การรับรองปริญญา 2565 (ฉบับ updated 7 เม.ย.66 และ20 พ.ค.67).pdf
1 ประกาศการรับรองปริญญาฯ ปี 67 (ฉ.1) วิทยาลัยราชสีมา (24 พค 67).pdf
โพสโดย admin วันที่ 2019-01-25 11:57:48    เปิดดู 37703 ครั้ง